Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3 w 1 kw. 2022 r.

Prezentowany w Raporcie AMRON-SARFiN syntetyczny miernik dostępności mieszkań w Polsce – Indeks Dostępności Mieszkaniowej (IDM) M3 pokazuje kwartalne zmiany w dostępności mieszkania dla przykładowej rodziny składającej się z dwóch pracujących osób i dziecka starszego. Wpływ na spadek dostępu do mieszkania takiej przykładowej rodziny w I kwartale 2022 roku miały: ●● niewielki spadek średnich cen transakcyjnych w badanym segmencie lokali mieszkalnych (o powierzchni użytkowej od 45 do 55 m2) w miastach objętych monitoringiem w celu obliczenia IDM M3 (8 największych miast) – o 0,60% w stosunku do IV kwartału 2021 roku; ●● wzrost oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych – według danych NBP realne oprocentowanie kredytów udzielonych w I kwartale 2022 roku wyniosło 5,80% (w IV kwartale 2021 roku oprocentowanie wyniosło 3,82%); [więcej]

● wzrost średnich dochodów rodziny brutto
o 1,97% w I kwartale 2022 roku w porównaniu
do poprzedniego kwartału;
●● wzrost poziomu kosztów utrzymania, które dla
indeksu wyrażone są jako minimum socjalne
na poziomie poprzedniego kwartału (liczone
wskaźnikiem inflacji kwartał/kwartał z uwagi
na przesunięcie w czasie ogłoszenia wartości
minimum socjalnego przez Instytut Pracy
i Spraw Socjalnych dla kolejnego kwartału) –
o 3,80% w odniesieniu do IV kwartału 2021.
Dochód rozporządzalny dla IDM3 (stanowiący
różnicę pomiędzy dochodem dla rodziny i wysokością
raty kredytowej albo wartością minimum
socjalnego – brana jest do wyliczenia Indeksu
Dostępności Mieszkaniowej kwota niższa) wzrósł
o 2,22%. Po uwzględnieniu wzrostu cen mieszkań,
notowania indeksu dostępności mieszkaniowej
w I kwartale 2022 roku spadły o 30,17 pkt., tj. do
poziomu 166,27 pkt.

Źródło: Raport Amron Sarfin 1/2022