Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3 - I kwartał 2020 r.

Prezentowany w Raporcie AMRON-SARFiN syntetyczny miernik dostępności mieszkań w Polsce – Indeks Dostępności Mieszkaniowej (IDM) M3 pokazuje kwartalne zmiany w dostępności mieszkania dla przykładowej rodziny składającej się z dwóch pracujących osób i dziecka starszego. Wpływ na nieznaczny wzrost dostępu do mieszkania takiej przykładowej rodziny w I kwartale 2020 roku miały: ●● niewielki wzrost cen transakcyjnych w badanym segmencie lokali mieszkalnych (o powierzchni użytkowej od 45 do 55 m2) w miastach objętych monitoringiem w celu obliczenia IDM M3 (8 największych miast) – o 2,54% w stosunku do IV kwartału 2019 roku; ●● minimalny spadek oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych – według danych NBP realne oprocentowanie kredytów udzielonych w I kwartale 2020 roku wyniosło 4,37% (w IV kwartale 2019 roku oprocentowanie wyniosło 4,39%); ●● wzrost średnich dochodów rodziny brutto o 2,56% w I kwartale 2020 roku w porównaniu do poprzedniego kwartału; ●● wzrost poziomu kosztów utrzymania, które dla indeksu wyrażone są jako minimum socjalne na poziomie poprzedniego kwartału (liczone wskaźnikiem inflacji kwartał/kwartał z uwagi na przesunięcie w czasie ogłoszenia wartości minimum socjalnego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla kolejnego kwartału) – o 2,00% w odniesieniu do IV kwartału 2019. [...]

Wszystkie te czynniki spowodowały, iż dochód rozporządzalny dla IDM3 (stanowiący różnicę pomiędzy dochodem dla rodziny i wysokością raty kredytowej albo wartością minimum socjalnego – brana jest do wyliczenia Indeksu Dostępności Mieszkaniowej kwota niższa) wzrósł o 3,13%, co spowodowało wzrost indeksu o 1,15 pkt. w I kwartale 2020 roku do poziomu 201,87 pkt.


Źródło - Raport Amron Sarfin 1/2020