Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3 - 4. kwartał 2019 r.

Kwartalne zmiany w dostępności mieszkania dla przykładowej rodziny składającej się z dwóch pracujących osób i dziecka starszego. Wpływ na nieznaczny wzrost dostępu do mieszkania takiej przykładowej rodziny w IV kwartale 2019 roku miały: ●● wzrost cen transakcyjnych w badanym segmencie lokali mieszkalnych (o powierzchni użytkowej od 45 do 55 m2) w miastach objętych monitoringiem w celu obliczenia IDM M3 (8 największych miast) – o 3,14% w stosunku do III kwartału 2019 roku; ●● wzrost oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych o 0,09 p.p. w porównaniu do poprzedniego kwartału – według danych NBP realne oprocentowanie kredytów udzielonych w IV kwartale 2019 roku wyniosło 4,44%; ●● wzrost średnich dochodów rodziny brutto o 5,41% w IV kwartale 2019 roku w porównaniu do poprzedniego kwartału; ●● wzrost poziomu kosztów utrzymania, które dla indeksu wyrażone są jako minimum socjalne na poziomie poprzedniego kwartału (liczone wskaźnikiem inflacji kwartał/kwartał z uwagi na przesunięcie w czasie ogłoszenia wartości minimum socjalnego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla kolejnego kwartału) – o 0,60% w odniesieniu do III kwartału 2019.

Wszystkie te czynniki spowodowały, iż dochód
rozporządzalny dla IDM3 (stanowiący albo różnicę
pomiędzy dochodem dla rodziny i wysokością
raty kredytowej, lub wartością minimum
socjalnego – brana jest do wyliczenia Indeksu
Dostępności Mieszkaniowej kwota niższa)
wzrósł o 5,30%, co spowodowało wzrost indeksu
o 0,99 pkt. w IV kwartale 2019 roku do poziomu
199,69 pkt.
 
Źródło - Raport Amron Sarfin 4/2019