Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3 - 2. kwartał 2020 r.

Indeks Dostępności Mieszkaniowej (IDM) M3 pokazuje kwartalne zmiany w dostępności mieszkania dla przykładowej rodziny składającej się z dwóch pracujących osób i dziecka starszego. Wpływ na minimalny wzrost dostępu do mieszkania takiej przykładowej rodziny w II kwartale 2020 roku miały: ●● niewielki wzrost cen transakcyjnych w badanym segmencie lokali mieszkalnych (o powierzchni użytkowej od 45 do 55 m2) w miastach objętych monitoringiem w celu obliczenia IDM M3 (8 największych miast) – o 1,39% w stosunku do I kwartału 2020 roku; ●● znaczny spadek oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych – według danych NBP realne oprocentowanie kredytów udzielonych w II kwartale 2020 roku wyniosło 3,65% (w I kwartale 2020 roku oprocentowanie wyniosło 4,37%); [...]

●● spadek średnich dochodów rodziny brutto o 5,76% w II kwartale 2020 roku w porównaniu do poprzedniego kwartału; 
●● niewielki wzrost poziomu kosztów utrzymania, które dla indeksu wyrażone są jako minimum socjalne na poziomie poprzedniego kwartału (liczone wskaźnikiem inflacji kwartał/ kwartał z uwagi na przesunięcie w czasie ogłoszenia wartości minimum socjalnego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla kolejnego kwartału) - o 0,30% w odniesieniu do I kwartału 2020. 

Wszystkie te czynniki spowodowały, iż dochód rozporządzalny dla IDM3 (stanowiący różnicę pomiędzy dochodem dla rodziny i wysokością raty kredytowej albo wartością minimum socjalnego
– brana jest do wyliczenia Indeksu Dostępności Mieszkaniowej kwota niższa) wzrósł o 0,23%, co spowodowało wzrost indeksu zaledwie o 0,47 pkt. w II kwartale 2020 roku do poziomu
202,75 pkt.


Źródło - Raport Amron Sarfin 2/2020