III kwartał 2019 roku przyniósł wzrost zarówno liczby, jak i wartości nowych umów o kredyt mieszkaniowy.

Łączna liczba nowo podpisanych umów wyniosła 59 707 sztuk, czyli więcej o 0,65% (nominalnie 386 sztuk) w porównaniu do poprzedniego kwartału. Natomiast wartość nowych kredytów mieszkaniowych osiągnęła rekordowy poziom 16,874 mld zł i była wyższa o 2,62%, czyli nominalnie 430 mln zł w odniesieniu do wyniku zanotowanego w II kwartale bieżącego roku. Wyniki akcji kredytowej były lepsze również w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku (III kwartał 2019/ III kwartał 2018). W analizowanym okresie zawarto o 7 656 (czyli 14,71%) więcej umów o kredyt mieszkaniowy o łącznej wartości wyższej o 3,304 mld zł (24,34%) niż w III kwartale 2018 roku. Sprzedaż kredytów mieszkaniowych zarejestrowana w okresie od stycznia do września bieżącego roku pozwala sądzić, że wyniki akcji kredytowej w całym roku 2019 będą lepsze niż w roku poprzednim. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2019 roku udzielono 169 628 kredytów mieszkaniowych na kwotę 46,914 mld zł, co stanowi odpowiednio 79,79% i 87,12% wyników całego roku 2018.

Źródło - Raport Amron-Sarfin 3/2019