Czy z rynku znikną nieuczciwi pośrednicy nieruchomości?

Zapowiadana nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami niewiele zmienia. Wg nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, której autorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa - pośrednicy nieruchomości, oraz zarządcy będą musieli wykupić obowiązkowe ubezpieczenie. Należy przypomnieć, że obowiązkowa polisa OC ułatwia ubieganie się o odszkodowania za szkody wynikające z czynności podejmowanych przez rzeczoznawców i pośredników i zarządców nieruchomości. Co się zmienia w stosunku do obecnie obowiązującej ustawy? Niewiele...

Co się zmienia w stosunku do obecnie obowiązującej ustawy? Niewiele. Pośrednik od "zawsze" musiał być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i wg nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami nadal będzie musiał.

Projekt zobowiązuje ponadto pośrednika w obrocie nieruchomościami do dołączania polisy OC do umowy pośrednictwa.

Agencja 535broker ubezpieczenie OC posiada od zawsze, tj. od chwili założenia firmy w 2010 r.

© 535broker.com