Co bardziej opłacalne - inwestycja w mieszkanie czy lokaty bankowe / obligacje skarbowe?

Przy założeniu średniej wysokości czynszu możliwego do uzyskania w Warszawie (a także w Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Łódź, Poznaniu i Wrocławiu), rentowność inwestycji mieszkaniowej była wyższa niż oprocentowanie lokaty bankowej i rentowność 10-letnich obligacji skarbowych oraz zbliżona do uzyskiwanej na rynku nieruchomości komercyjnych. Relacja kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego do czynszu najmu nadal umożliwia finansowanie kosztów kredytu przychodami z najmu.

Źródło - Narodowy Bank Polski