Budownictwo mieszkaniowe - wzrost w 4. kwartale 2019 r.

Zgodnie z zasadą sezonowości ostatnie trzy miesiące 2019 roku przyniosły nieco gorsze kwartalne wyniki w zakresie nowych inwestycji mieszkaniowych. W okresie od października do grudnia rozpoczęto budowę 58 837 mieszkań i wydano pozwolenia na budowę 67 373 lokali, czyli mniej odpowiednio o 6,68% i 5,89% w odniesieniu do poprzedniego kwartału. Jednocześnie oddano do użytkowania o 20,20% więcej lokali mieszkalnych niż w III kwartale 2019 roku osiągając rekordową liczbę 61 514 mieszkań. W tej kategorii szczególnie dobry okazał się ostatni miesiąc ubiegłego roku, kiedy to zanotowano wynik 22 931 ukończonych lokali. W porównaniu do IV kwartału 2018 roku, we wszystkich badanych kategoriach zanotowano wzrosty. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba wydanych pozwoleń na budowę wzrosła o 5,52%, liczba mieszkań oddanych do użytkowania – o 11,16%, a liczba rozpoczętych budów – o 22,72%. W ujęciu rocznym po raz kolejny zanotowano rekordowo wysokie wyniki w zakresie budownictwa mieszkaniowego. W całym 2019 roku oddano do użytkowania 207 224 mieszkania, czyli o 11,91% więcej niż rok wcześniej. Był to najlepszy wynik od 1989 roku. Jednocześnie ruszyła budowa 237 281 lokali mieszkalnych (o 6,93% więcej w porównaniu do roku poprzedniego) i wydano pozwolenia na budowę kolejnych 268 483 mieszkań (więcej o 4,44%)

Źródło - Raport Amron Sarfin 4/2019