Bardzo dobra sytuacja na pierwotnym rynku budowlanym - 2. kwartał 2019 r.

Według wstępnych danych GUS, w II kwartale 2019 roku sektor deweloperski zanotował znaczny – o 23,10% – wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę w porównaniu do poprzedniego kwartału. W okresie od kwietnia do czerwca deweloperzy uzyskali pozwolenie na budowę 42 890 lokali mieszkalnych. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na rynku pierwotnym wyniosła 29 999, co oznacza wzrost o 4,29% w porównaniu z poprzednim kwartałem, natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto spadła o 0,60% i wyniosła 33 184. W odniesieniu do II kwartału 2018 roku deweloperzy oddali do użytkowania o 33,56% więcej mieszkań i uzyskali o 23,10% więcej pozwoleń na budowę, natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto była niższa o 6,87%. W II kwartale 2019 roku 59,99% wszystkich wydanych pozwoleń na budowę mieszkań stanowiły te uzyskane przez [...]

deweloperów (mniej o 0,91 p.p. niż w I kwartale bieżącego roku). Inwestycje deweloperskie, przy realizacji których rozpoczęto w badanym okresie prace budowlane, stanowiły 53,95% wszystkich nowych budów (mniej o 8,02 p.p.), a lokale oddane do użytkowania przez branżę deweloperską stanowiły 63,46% wszystkich nowych lokali gotowych do zamieszkania (więcej o 2,81 p.p. w porównaniu do poprzedniego kwartału).
W pierwszym półroczu 2019 roku deweloperzy wybudowali 58 765 mieszkań, czyli o 22,06% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W tym samym okresie jednak liczba rozpoczętych budów była wyższa zaledwie o 0,31% i wyniosła 66 569 mieszkań, a liczba uzyskanych pozwoleń na budowę wyniosła 77 732 lokali, co oznacza spadek 5,50% w porównaniu do wyniku zanotowanego w pierwszym półroczu 2018 roku.

Źródło - Raport Amron Sarfin 2/2019