aktualności news rss

10.09.2020Średnie stawki czynszu najmu mieszkań - I kwartał 2020 r.

Na rynku najmu mieszkań już w marcu 2020 roku widać było pierwsze negatywne skutki pandemii. Odwołanie wykładów na uczelniach wyższych i powrót studentów do rodzinnych miejscowości, wyjazd wielu obcokrajowców oraz rządowy zakaz najmu krótkoterminowego (wprowadzony 13 marca) wywołały niemałe problemy wśród wielu wynajmujących. Lokale dotychczas wynajmowane na doby trafiły do oferty najmu długoterminowego często w atrakcyjnych cenach. Takie ogłoszenia stanowią jednak relatywnie niedużą część wszystkich ofert, dlatego czynsze w I kwartale w większości analizowanych miast pozostały stabilne. Niewielki spadek przeciętnej stawki czynszu najmu prywatnego lokalu mieszkalnego (bez uwzględnienia czynszu dla administracji i opłat za media) zanotowano jedynie w Krakowie – o 20 zł, czyli 1,32%. Tym samym mieszkanie w tym mieście można było wynająć średnio za 1 499 zł. W Poznaniu i Katowicach przeciętna stawka najmu mieszkania nie uległa zmianie i wyniosła odpowiednio 1 282 zł i 955 zł. W pozostałych miastach doszło do niewielkich wzrostów nieprzekraczających 2%. We Wrocławiu przeciętny koszt najmu mieszkania w badanym kwartale wyniósł 1 627 zł, w Łodzi 1 103 zł, w Warszawie 1 891 zł, a w Gdańsku 1 700 zł, czyli więcej odpowiednio o 23 zł (tj. 1,44%), 15 zł (tj. 1,40%), 23 zł (tj. 1,24%) i 20 zł (tj. 1,22%) w odniesieniu do poprzedniego kwartału. [...]

czytaj dalej

08.09.2020Średnie ceny transakcyjne mieszkań - I kwartał 2020 r.

Pomimo pandemii i wprowadzonych ograniczeń, rynek nieruchomości w Polsce nie stanął w miejscu. Co prawda, w marcu wielu potencjalnych nabywców wstrzymało się z zakupami w oczekiwaniu na dalszy rozwój wydarzeń, jednak w pierwszych dwóch miesiącach roku ceny transakcyjne mieszkań w największych polskich miastach nadal rosły. Skalę wpływu pandemii na ceny mieszkań i wielkość rynku będziemy mogli ocenić dopiero w kolejnych miesiącach. Kolejne dwie obniżki podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, a co za tym idzie spadek oprocentowania lokat bankowych w połączeniu z wysoką inflacją, sprawiać będzie, że nieruchomości nadal będą postrzegane przez Polaków jako atrakcyjny sposób lokowania nadwyżek finansowych, a jednocześnie bardzo dobra sytuacja finansowa deweloperów (wypracowana w poprzednich latach) i niewielka nadpodaż nie skłania do obniżek cen na rynku pierwotnym. Wydaje się więc, że w najbliższej przyszłości nie można liczyć na znaczne obniżki, choć dynamika wzrostów raczej nie będzie już tak wysoka jak w 2019 roku. W I kwartale 2020 roku największe wzrosty średniej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania zanotowano w aglomeracji katowickiej (o 257 zł, czyli 6,90% w porównaniu do IV kwartału 2019 roku) oraz w Łodzi (o 287 zł, czyli 5,71%), gdzie przeciętnie płacono odpowiednio 3 989 zł/m2 i 5 324 zł/m2. Znaczny wzrost zarejestrowano również w Białymstoku, gdzie średnia cena 1 m2 mieszkania w badanym kwartale wyniosła 5 504 zł, czyli więcej o 203 zł (tj. 3,83%). Na największych rynkach dynamika wzrostu była nieco niższa. W stolicy średnia cena transakcyjna w I kwartale 2020 roku wyniosła [...]

czytaj dalej