aktualności news rss

02.06.2021Średnie ceny transakcyjne mieszkań w 4. kwartale 2020 r.

Mimo drugiej fali pandemii COVID-19 i związanych z nią obostrzeń, a także pesymistycznych informacji napływających z rynku najmu, rynki mieszkaniowe największych polskich miast pozostały stabilne. Sytuacja na rynku mieszkaniowym w IV kwartale 2020 roku kształtowana była przez te same czynniki, co w okresach wcześniejszych, do których zaliczyć należy przede wszystkim tani kredyt hipoteczny, brak alternatywy dla lokowania kapitału oraz dostępność cenową mieszkań. Z danych Centrum AMRON wynika jednak, że IV kwartał 2020 roku przyniósł wyraźny spadek dynamiki wzrost w cen na większości badanych rynków. W przypadku pięciu z nich zmiana średniej ceny 1 metra kwadratowego mieszkania nie przekroczyła 1 procenta. Tak było w aglomeracji katowickiej, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i Łodzi. Zdecydowanie najniższą dynamikę ceny średniej odnotowano w aglomeracji katowickiej, gdzie cena średnia w IV kwartale była wyższa od notowanej kwartał wcześniej o zaledwie 0,04%. Liderem wzrostu cen była w tym okresie Warszawa. Średnia cena metra kwadratowego mieszkania wyniosła tu w IV kwartale 2020 r. 10 081 zł i była wy sza o 5,36% od średniej notowanej kwartał wcześniej. Wzrost ceny średniej przekraczający poziom 1% zanotowano również w Białymstoku, gdzie średnia cena metra kwadratowego mieszkania wyniosła 5 817 zł, co oznaczało wzrost o 2,71%. Największy spadek średniej ceny odnotowano w Krakowie, o 1,44% (do 8 015 zł). [więcej]

czytaj dalej

04.02.2021Średnie stawki czynszu najmu mieszkań w III kwartale 2020 r.

Rynek najmu mieszkań jako pierwszy odczuł skutki pandemii koronawirusa. Przejście większości uczelni na tryb zajęc zdalnych lub częsśiowo zdalnych, praca zdalna, którą wprowadziła większość firm i ograniczenia w ruchu turystycznym wpłynęły na zdecydowane obniżenie popytu na mieszkania do wynajęcia. Dane z lll kwartału bieżącego roku pokazują wyraźnie skalę wpływu pandemii na rynek najmu mieszkań. Poza zmianami wysokości czynszu, na rynku odnotowujemy również wyraźne zmiany strukturalne popytu na mieszkania do wynajęcia. Najemcy wykorzystując gotowość części wynajmujących do obniżenia czynszów decydowali się na przeprowadzki do mieszkań większych (zwykle z kawalerek do mieszkań 2 pokojowych), poprawiając tym samym standard mieszkania bez istotnego podnoszenia kosztów i przenosząc popyt na inny segment rynku. Mimo znacznej dynamiki zmian zachodzących na rynku najmu, w tym przede wszystkim zmian wysokości czynszów, należy się spodziewać, ze będą one miały charakter przejściowy i relatywnie krótkotrwały. We wszystkich badanych lokalizacjach zanotowaliśmy w tym okresie spadek średniej wysokości czynszu, przy czym z najgłębszym spadkiem mieliśmy do czynienia na dwóch największych rynkach w Polsce. Średni czynsz najmu mieszkania w Warszawie w lll kwartale 2020 roku wyniósł 1 714 zt i byt niższy od notowanego kwartał wcześniej o 158 zł (8,43%). Z jeszcze głębszym spadkiem mieliśmy do czynienia w Krakowie. Przeciętny czynsz w lll kwartale bieżącego roku wyniósł tu 1 324 zł, co stanowiło spadek o 9,56% wobec wartości notowanych kwartał wcześniej. We Wrocławiu notowany w lll kwartale przeciętny czynsz był niższy niż kwartał wcześniej o 6,88% i wyniósł 1 492 zł. [więcej]

czytaj dalej