aktualności news rss

14.07.2022Średnie stawki czynszu najmu mieszkań - 1 kw. 2022 r.

Agresja Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego br., i będący jej konsekwencją napływ do Polski znacznej liczby uchodźców, po raz kolejny w ostatnich latach gruntownie zmieniły sytuację na rynku najmu. Z jednej strony mieliśmy do czynienia z ograniczeniem podaży zawiązanym z wycofywaniem z rynku mieszkań przeznaczonych na zakwaterowanie uchodźców, z drugiej – z jednoczesnym, znacznym wzrostem popytu na mieszkania na wynajem ze strony uciekających przed wojną Ukraińców. Co jednak istotne w kontekście wysokości stawek czynszu, w dużej części było to dość specyficzne zapotrzebowanie na najem na stosunkowo krótki okres – około jednego kwartału. W efekcie w marcu zanotowaliśmy dynamiczne wzrosty stawek najmu mieszkań. W chwili obecnej trudno jest mówić o równowadze na rynku najmu. Perspektywy rynku, a przede wszystkim perspektywy utrzymania obecnego poziomu stawek czynszu, zależeć będą zarówno od rozwoju sytuacji w Ukrainie i ewentualnej gotowości uchodźców do powrotu do domu, jak i możliwości wchłonięcia przez polski rynek pracy znaczącej liczby pracowników z Ukrainy. Wzrosty średnich czynszów najmu mieszkań były obserwowane we wszystkich badanych lokalizacjach. Najwyższy wzrost w stosunku do poziomu czynszu notowanego w poprzednim kwartale odnotowano we Wrocławiu – 10,18%. Wzrosty przekraczające poziom 9% odnotowano również w Łodzi (o 9,39%) oraz Krakowie (9,10%). Średni czynsz najmu mieszkania w Warszawie w I kwartale 2022 roku wyniósł 2 042 zł i był wyższy od notowanego kwartał wcześniej o 8,27% (156 zł). [więcej]

czytaj dalej

28.04.2022Spadek średnich stawek czynszu najmu mieszkań - 1. kwartał 2021 r.

Rynek najmu mieszkań jako pierwszy odczuł skutki pandemii koronawirusa. Przejście większości uczelni na tryb zajęć zdalnych lub częściowo zdalnych, praca zdalna, którą wprowadziła większość firm, a także ograniczenia w ruchu turystycznym wpłynęły na zdecydowane obniżenie popytu na mieszkania do wynajęcia. Pierwszy kwartał bieżącego roku przyniósł z jednej strony kontynuację spadków czynszów na prywatnym rynku mieszkań na wynajem, z drugiej natomiast wyraźne zahamowanie ich tempa. Związane jest to naturalnie z niższą liczbę zawieranych w okresie zimowym umów najmu. Na poprawę sytuacji i możliwe odwrócenie spadkowego trendu wysokości czynszów trzeba będzie prawdopodobnie poczekać do powrotu studentów na uczelnie, a więc do sierpnia - września, oczywiście pod warunkiem, że w międzyczasie nie rozpocznie się czwarta fala zachorowań na COVID-19, która ponownie przesunie w czasie powrót do zajęć w trybie stacjonarnym. Ponownie, we wszystkich badanych lokalizacjach zanotowaliśmy w pierwszym kwartale bieżącego roku spadek średniej wysokości czynszu, przy czym z najgłębszym spadkiem mieliśmy do czynienia w Łodzi - o 2,45% w stosunku do czynszu notowanego kwartał wcześniej. Średni czynsz najmu mieszkania w Warszawie w I kwartale 2021 roku wyniósł 1 654 zł i był niższy od notowanego kwartał wcześniej o 12 zł (–0,7 p.p.). We Wrocławiu noto- wany w I kwartale przeciętny czynsz był niższy niż kwartał wcześniej o 0,86 p.p. i wyniósł 1 476 zł. [...]

czytaj dalej