aktualności news rss

25.10.2022Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych w 2. kwartale 2022 r.

W stosunku do notowań z poprzedniego kwartału, liczba mieszkań oddanych do użytkowania w II kwartale 2022 r. była niższa o 0,50% (oddano do użytkowania 54 569 mieszkań). O 24,65% wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Wzrosła również do 92 827, czyli o 19,30%, liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W porównaniu do II kwartału 2021 roku, zanotowano spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – w II kwartale br. było ich mniej o 17,88% niż rok wcześniej. W przypadku pozostałych dwóch wskaźników zanotowano wzrosty. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania była wyższa o 4,19%, natomiast wzrost liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, wyniósł 6,87%. W drugim kwartale bieżącego roku deweloperzy rozpoczęli budowę 39 888 mieszkań, a więc o 25,93% więcej niż kwartał wcześniej. Liczba mieszkań, na których budowę deweloperzy uzyskali w tym okresie pozwolenie, wyniosła 64 984, co oznaczało wzrost o 24,92%. Wzrost odnotowano również w kategorii mieszkań oddanych do użytkowania. W okresie kwiecień–czerwiec br. było ich 33 154, a zatem o 12,96% więcej niż w kwartale poprzednim. Widoczną poprawę wyników osiągniętych przez sektor deweloperski, poza czynnikami sezonowymi należy przypisać wejściu w życie, z początkiem lipca b.r., znowelizowanej ustawy deweloperskiej nakładającej na deweloperów obowiązek odprowadzania składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. [c.d.]

czytaj dalej

18.10.2022Średnie ceny transakcyjne mieszkań w II kwartale 2022 r.

Drugi kwartał 2022 roku przyniósł zdecydowane zróżnicowanie dynamiki średnich cen mieszkań w badanych lokalizacjach. Jednym z najważniejszych skutków zmian zachodzących obecnie w otoczeniu rynku mieszkaniowego jest wyraźne obniżenie liczby zawieranych transakcji, zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. To w naturalny sposób skutkuje większą zmiennością średnich cen mieszkań w największych polskich miastach. Trudno jest zatem w chwili obecnej jednoznacznie określić, czy mamy już do czynienia ze zmianą trendu cen na niektórych rynkach największych miast Polski, czy notowane spadki wynikają ze zmieniającej się struktury obrotu na rynku. Wskazywałby na to znaczny wzrost przeciętnej powierzchni sprzedanego mieszkania we wszystkich badanych lokalizacjach. Ponownie należy jednak podkreślić, że mimo notowanych w niektórych lokalizacjach wzrostów cen, ich dynamika nigdzie nie przekroczyła poziomu wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych notowanego przez GUS, który dla II kwartału 2022 roku wyniósł 5,8%. Najwyższe wzrost średniej ceny nominalnej, zanotowano w Łodzi i Wrocławiu – odpowiednio o 4,78% i 4,77%. Średnia cena transakcyjna w II kwartale 2022 roku wyniosła w tych miastach kolejno 6 688 zł/m2 i 8 713 zł/m2. Niższe wzrosty średnich cen wystąpiły w Krakowie (o 3,39%) i Gdańsku (o 0,45%). Spadki średnich cen zanotowano natomiast w Warszawie (o 1,17%) i Poznaniu (o 2,01%). [c.d.]

czytaj dalej