aktualności news rss

11.05.2023Mnie inwestycji deweloperskich - 4. kwartał 2022 r.

W IV kwartale 2022 roku deweloperzy rozpoczęli budowę 21 458 mieszkań, a więc o 3,62% mniej niż w poprzednim kwartale. Liczba mieszkań, na których budowę deweloperzy uzyskali w tym okresie pozwolenie, wyniosła 41 269, co oznaczało spadek o 4,15%. Dynamiczny wzrost zanotowano natomiast w przypadku liczby mieszkań oddanych do użytkowania – w czwartym kwartale było ich 43 951, a zatem o 20,90% więcej niż w okresie poprzednim. W porównaniu do wyników osiągniętych przez sektor deweloperski w czwartym kwartale poprzedniego roku, zanotowano spadki wszystkich trzech wskaźników. W IV kwartale ubiegłego roku oddano do użytkowania o 1,09% mieszkań więcej niż rok wcześniej. W przypadku mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia, spadek wyniósł 24,40%, natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, była niższa w porównaniu z wynikami z analogicznego okresu 2021 roku o 44,04%. Utrzymujący się obniżony w stosunku do poprzednich okresów poziom wyników aktywności inwestorów, przede wszystkim tych związanych z przygotowywanymi i rozpoczynanymi inwestycjami, to efekt dostosowywania się deweloperów do bieżącej sytuacji na rynku mieszkaniowym, w tym przede wszystkim spadku popytu na mieszkania, związanego z wywołaną wzrostem stóp procentowych zapaścią na rynku kredytów hipotecznych. Liczba pozwoleń na budowę mieszkań uzyskanych przez deweloperów w IV kwartale 2022 roku stanowiła 68,86% wszystkich pozwoleń na budowę uzyskanych w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Był to wynik o 3,23 p.p. wyższy od zanotowanego w poprzednim kwartale. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli deweloperzy, wyniosła 60,39% wszystkich rozpoczętych inwestycji (więcej o 10,97 p.p.), a liczba mieszkań oddanych do użytkowania przez deweloperów stanowiła 61,67% wszystkich ukończonych mieszkań (mniej o 1,61 p.p. w odniesieniu do poprzedniego kwartału).

czytaj dalej