aktualności news rss

25.02.2019Jak uniknąć podatku od wynajmu mieszkania.

Choć ryczał jest najpopularniejszą formą opodatkowania wynajmu mieszkania to jeśli jest ono starsze niż pięć lat, korzystniej będzie rozliczać najem według zasad ogólnych, a nie ryczałtem. Można wtedy skorzystać z amortyzacji i czasem nawet nie płacić podatku. Zasady ogólne i opodatkowanie według skali dają możliwość amortyzowania wynajmowanego mieszkania. Odpis amortyzacyjny, który jest kosztem uzyskania przychodów, rocznie może wynieść maksymalnie 10 proc. wartości początkowej mieszkania. Dzięki tej metodzie rozliczenia, podatku dochodowego od najmu można nie płacić w ogóle, albo znacząco obniżyć wysokość należnej daniny. Potwierdzają to organy podatkowe. Z przepisów ustawy o PIT wynika, że nieruchomości można amortyzować według stawki indywidualnej, maksymalnie 10-proc. Warunkiem jest jednak, aby mieszkanie było wcześniej używane co najmniej 60 miesięcy. Nie może być zatem nowe. Okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. Może być jednak dłuższy. Używanie mieszkania musi mieć miejsce przed jego nabyciem przez podatnika. Oznacza to, że podatnik może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji, jeżeli kupił mieszkanie, które przed jego nabyciem był wykorzystywane u poprzedniego właściciela przez wymagany okres 60 miesięcy. Istotnym warunkiem jest także posiadanie pełnego prawa własności do nieruchomości. Przepisy podatkowe nie regulują natomiast, jakimi dowodami należy udokumentować używanie środka trwałego. Mogą to być więc wszelkie wiarygodne dowody potwierdzające używanie środka trwałego w określonym czasie. Ciężar udowodnienia takiego stanu rzeczy spoczywa jednak na podatniku. Spółdzielcze prawo własności z niższą stawką amortyzacyjną [...]

czytaj dalej