aktualności news rss

09.07.2019Jaka jest wartość nieruchomości jako zabezpieczenie hipoteczne - 1. kwartał 2019 r.

Zadłużenie kredytobiorców z lat 2007 – 2009 systematycznie spada z uwagi na regularne spłaty kapitału. Mimo to wskaźnik LtV znacznej części kredytów walutowych (ok. 28%) nadal przekracza 100%, a środki pozyskane ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie takiego kredytu nie pozwolą na spłatę pozostałej części zadłużenia. W celu weryfikacji wpływu znacznych spadków cen mieszkań notowanych w latach 2008 – 2012 na obecną sytuację kredytobiorców, wykonano symulację zmian wartości nieruchomości zakupionych w I kwartale roku 2007, 2008 i 2009. Z uwagi na wysokie ceny transakcyjne nieruchomości oraz ich znaczne wahania do analizy przyjęto średnie ceny na rynku warszawskim. W I kwartale 2019 roku po raz kolejny zanotowano niewielki wzrost średniej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania w Warszawie, w wyniku czego sytuacja kredytobiorców z lat 2007 – 2009 poprawiła się. Obecnie wartość tych nieruchomości, które stanowią zabezpieczenie hipoteczne kredytów zaciągniętych w I kwartale 2007 roku jest wyższa o 14,9%, co oznacza wzrost o 1,8 p.p. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wartość mieszkań będących zabezpieczeniem kredytów mieszkaniowych udzielonych w I kwartale 2009 roku w badanym kwartale przewyższyła cenę zakupu o 1,9% (więcej o 1,6 p.p. w stosunku do IV kwartału 2018 roku), natomiast wartość mieszkań kupionych w I kwartale 2008 roku nadal jest niższa niż w chwili zakupu. Lokale kupione w I kwartale 2008 roku obecnie można sprzedać za cenę niższą o 6,0% (wobec 7,5% w poprzednim kwartale). [...]

czytaj dalej