aktualności news rss

14.07.2022Średnie stawki czynszu najmu mieszkań - 1 kw. 2022 r.

Agresja Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego br., i będący jej konsekwencją napływ do Polski znacznej liczby uchodźców, po raz kolejny w ostatnich latach gruntownie zmieniły sytuację na rynku najmu. Z jednej strony mieliśmy do czynienia z ograniczeniem podaży zawiązanym z wycofywaniem z rynku mieszkań przeznaczonych na zakwaterowanie uchodźców, z drugiej – z jednoczesnym, znacznym wzrostem popytu na mieszkania na wynajem ze strony uciekających przed wojną Ukraińców. Co jednak istotne w kontekście wysokości stawek czynszu, w dużej części było to dość specyficzne zapotrzebowanie na najem na stosunkowo krótki okres – około jednego kwartału. W efekcie w marcu zanotowaliśmy dynamiczne wzrosty stawek najmu mieszkań. W chwili obecnej trudno jest mówić o równowadze na rynku najmu. Perspektywy rynku, a przede wszystkim perspektywy utrzymania obecnego poziomu stawek czynszu, zależeć będą zarówno od rozwoju sytuacji w Ukrainie i ewentualnej gotowości uchodźców do powrotu do domu, jak i możliwości wchłonięcia przez polski rynek pracy znaczącej liczby pracowników z Ukrainy. Wzrosty średnich czynszów najmu mieszkań były obserwowane we wszystkich badanych lokalizacjach. Najwyższy wzrost w stosunku do poziomu czynszu notowanego w poprzednim kwartale odnotowano we Wrocławiu – 10,18%. Wzrosty przekraczające poziom 9% odnotowano również w Łodzi (o 9,39%) oraz Krakowie (9,10%). Średni czynsz najmu mieszkania w Warszawie w I kwartale 2022 roku wyniósł 2 042 zł i był wyższy od notowanego kwartał wcześniej o 8,27% (156 zł). [więcej]

czytaj dalej