aktualności

Średnie marże oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych - 2. kwartał 2023 r.

16.02.2024

Na koniec II kwartału 2023 r. średnia marża ofertowa kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 1,87%, czyli mniej o 0,14 p.p. w porównaniu do końca I kwartału bieżącego roku. W odniesieniu do stanu na koniec analogicznego okresu 2022 roku, średnia marża kredytu hipotecznego była niższa również o 0,14 p.p. Średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec czerwca 2023 roku wyniosło 8,77%, czyli o 0,13 p.p. mniej w porównaniu z końcem poprzedniego kwartału. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przeciętne oprocentowanie było niższe o 0,29 p.p. [...]

Wpływ programu `Bezpieczny kredyt 2%` na poziom cen ofertowych mieszkań.

09.02.2024

Zgodnie z danymi publikowanymi przez portal zametr.pl, w Warszawie wzrost cen ofertowych zauważalny był już od grudnia 2022 r. Ceny ofertowe zaczęły wzrastać jeszcze szybciej od marca 2023 r. i obecnie zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym, osiągają średnią wartość około 16 tys. zł/mkw. W połowie grudnia średnia cena jednostkowa wynosiła około 14,5 tys. zł/mkw. To wzrost aż o 10% na przestrzeni jedynie sześciu miesięcy. Zjawisko potwierdza też analiza liczby ofert ze zmianą ceny. Od grudnia 2022 r. spadków cen ofertowych na portalach ogłoszeniowych jest coraz mniej, przy jednoczesnym wzroście liczby drożejących ofert. Do niedawna zauważyć można było znaczną przewagę ogłoszeń taniejących mieszkań. W zeszłym roku z miesiąca na miesiąc było coraz mniej ofert ze wzrastającymi cenami. Obecnie zauważyć można znacznie mniejszą liczbę ogłoszeń ze spadkiem cen (w lipcu było to jedynie 520 ogłoszeń), a nieco więcej ogłoszeń ze wzrostem cen niż w ostatnich miesiącach (481 ogłoszeń w lipcu). Obie wartości są obecnie na podobnym poziomie. Takiej sytuacji nie można było doświadczyć ani razu od końca 2021 r. [...]

Wpływ na spadek dostępu do mieszkania przykładowej rodziny w II kwartale 2023 r.

09.01.2024

Na spadek dostępu do mieszkania takiej przykładowej rodziny w II kwartale 2023 roku miały: -- niewielki wzrost średnich cen transakcyjnych w badanym segmencie lokali mieszkalnych (o powierzchni użytkowej od 45 do 55 m2) w miastach objętych monitoringiem w celu obliczenia IDM M3 (8 największych miast) – o 0,70% w stosunku do I kwartału 2023 roku; ●● niewielki spadek oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych – według danych NBP realne oprocentowanie kredytów udzielonych w II kwartale 2023 roku wyniosło 8,65% (w I kwartale 2023 roku oprocentowanie wyniosło 8,82%); ●● spadek średnich dochodów rodziny brutto o 1,70% w II kwartale 2023 roku w porównaniu do poprzedniego kwartału; ●● wzrost poziomu kosztów utrzymania, które dla indeksu wyrażone są jako minimum socjalne na poziomie poprzedniego kwartału (liczone wskaźnikiem inflacji kwartał/kwartał z uwagi na przesunięcie w czasie ogłoszenia wartości minimum socjalnego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla kolejnego kwartału) – o 1,90% w odniesieniu do I kwartału 2023. [...]

Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych - 2. kwartał 2023 r.

19.12.2023

Czynne kredyty mieszkaniowe Według stanu na dzień 30 czerwca bieżącego roku, liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w Polsce osiągnęła poziom 2 302 660 sztuk. Oznacza to spadek o 1,07%, czyli nominalnie o 24 959 kredytów, w porównaniu do stanu na koniec I kwartału br. II kwartał 2023 roku był szóstym z kolei okresem kurczenia się portfela kredytów hipotecznych obsługiwanych przez banki. [...]

Wyniki działalności sektora deweloperskiego - 2. kwartał 2023 r.

12.12.2023

W drugim kwartale bieżącego roku deweloperzy rozpoczęli budowę 24 540 mieszkań, a więc o 4,80% więcej niż kwartał wcześniej. Liczba mieszkań, na budowę których deweloperzy uzyskali w tym okresie pozwolenie, wyniosła 39 040, co oznaczało wzrost o 12,84%. Zauważalny wzrost odnotowano również w kategorii mieszkań oddanych do użytkowania. W pierwszym kwartale roku było ich 33 673, a zatem o 9,85% więcej niż w kwartale poprzednim. W porównaniu do wyników osiągniętych przez sektor deweloperski w analogicznym okresie poprzedniego roku, ponownie zanotowano znaczące spadki dwóch wskaźników. O 38,48% spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, natomiast liczba mieszkań, na budowę których deweloperzy uzyskali pozwolenie, była niższa o 39,92%. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła w tym okresie zaledwie o 1,17%. W II kwartale 2023 roku liczba pozwoleń na budowę mieszkań uzyskanych przez deweloperów stanowiła 65,17% wszystkich pozwoleń na budowę uzyskanych w sektorze budownictwa mieszkaniowego (mniej o 1,41 p.p. w stosunku do poprzedniego kwartału). [...]

Średnia wartość kredytu - 2. kwartał 2023 r.

21.11.2023

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego ogółem notowana w II kwartale 2023 roku wyniosła 366 139 zł, czyli wzrosła o 26 706 zł (7,87%) w porównaniu z wartością z poprzedniego kwartału. Przeciętna wartość kredytu walutowego spadła o 18 215 zł, czyli o 6,18%, i wyniosła 276 726 zł, natomiast średnia kwota kredytu mieszkaniowego udzielonego w złotówkach wyniosła 367 931 zł, co oznaczało wzrost o 27 613 zł (8,11%) w stosunku do wartości zanotowanej w I kwartale bieżącego roku. W odniesieniu do II kwartału 2022 roku, przeciętna wartość nowego kredytu mieszkaniowego udzielonego w rodzimej walucie była wyższa o 4,95% (nominalnie o 17 351 zł), a średnia wartość kredytu denominowanego w obcych walutach była niższa o 13,48% (czyli o 43 105 zł). Średnia wartość kredytu hipotecznego ogółem udzielonego w badanym kwartale była wyższa o 4,57%, czyli nominalnie o 16 016 zł.[...]

Kredyty o okresowo stałej stopie procentowej - 2. kwartał 2023 r.

03.11.2023

W okresie od kwietnia do czerwca 2023 roku banki udzieliły 24 072 kredytów na stałą stopę procentową (łącznie, tj. zarówno nowo zawartych, jak i aneksowanych umów o kredyt). Liczba nowo podpisanych umów kredytowych o okresowo stałym oprocentowaniu wyniosła w tym okresie 19 560, co stanowiło 63,51% łącznej liczby nowo udzielonych kredytów hipotecznych. Wobec odsetka notowanego w poprzednim kwartale oznaczało to wzrost o 9,25 p.p. Łączna wartość kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu udzielonych w II kwartale 2023 roku wyniosła 7,094 mld zł. Wartość nowych kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu wyniosła 7,034 mld zł, co stanowiło 62,24% łącznej kwoty nowo udzielonych kredytów hipotecznych. Odsetek ten był wyższy od notowanego kwartał wcześniej o 9,91 p.p. [...]

Struktura wg wskaźnika LtV - 2. kwartał 2023 r.

31.10.2023

W II kwartale 2023 roku zanotowano dynamiczny wzrost udziału kredytów o wskaźniku LtV powyżej 80%. Ich odsetek zwiększył się o 3,79 p.p. do 22,57%. Udział kredytów o LtV na poziomie od 50 do 80% spadł nieznacznie – o 0,29 p.p. i wyniósł 52,47%. Udział kredytów o wskaźniku LtV od 30 do 50% spadł o 1,10 p.p., do 11,51%, natomiast większy spadek – o 2,39 p.p., zanotowano w przypadku kredytów z LtV do 30% (do poziomu 13,46%). W odniesieniu do II kwartału 2022 roku, niższe wartości zanotowano w przypadku kredytów o wskaźniku LtV od 30 do 50% i od 50 do 80%, odpowiednio o 1,08 p.p. i 3,45 p.p. W pozostałych kategoriach wysokości wskaźnika LtV zarejestrowano wzrosty. Udział kredytów o wskaźniku LtV powyżej 80% był wyższy niż rok wcześniej o 3,65 p.p., natomiast w przypadku w kategorii kredytów o wskaźniku LtV do 30% wzrost wyniósł 0,87 p.p. [...]

Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych - 2. kwartał 2023 r.

09.10.2023

Dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące wyników rynku mieszkaniowego wskazują na nadal utrzymującą się obniżoną aktywność inwestorów. W stosunku do notowań z poprzedniego kwartału, liczba mieszkań oddanych do użytkowania w II kwartale 2023 r. była wyższa o 2,09% (oddano do użytkowania 56 514 mieszkań). O 21,91% wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – w badanym okresie było ich 47 025. Do 59 906 (o 15,27%) wzrosła natomiast liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W porównaniu do II kwartału 2022 roku, o 29,20% spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto a liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym była niższa o 35,46%. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania była wyższa o 3,31% niż rok wcześniej. [...]
Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.