Wyniki działalności sektora deweloperskiego - 3. kwartał 2023 r.

W trzecim kwartale bieżącego roku deweloperzy rozpoczęli budowę 32 242 mieszkań, a więc
aż o 31,39% więcej niż kwartał wcześniej. Liczba
mieszkań, na budowę których deweloperzy uzyskali w tym okresie pozwolenie, wyniosła 41 039,
co oznaczało wzrost o 4,78%. Spadek odnotowano natomiast w kategorii mieszkań oddanych do
użytkowania. W trzecim kwartale roku było ich
32 475, a zatem o 4,67% mniej niż w kwartale
poprzednim.
W porównaniu do wyników osiągniętych przez sektor deweloperski w analogicznym okresie poprzedniego roku, ponownie zanotowano spadki dwóch
wskaźników: o 4,96% spadła liczba mieszkań, na
budowę których deweloperzy uzyskali pozwolenie,
natomiast liczba mieszkań oddanych do użytkowania była niższa o 10,67%. Dynamiczny wzrost zanotowano w tym okresie w przypadku liczby
rozpoczętych budów. W III kwartale 2023 roku
deweloperzy rozpoczęli budowę 32 242 mieszkań,
a więc o 44,82% więcej niż rok wcześniej. [...]

W III kwartale 2023 roku liczba pozwoleń na budowę mieszkań uzyskanych przez deweloperów stanowiła 65,78% wszystkich pozwoleń na budowę uzyskanych w sektorze budownictwa mieszkaniowego (mniej o 0,48 p.p. w stosunku do poprzedniego kwartału). Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli deweloperzy, stanowiła 60,51% wszystkich rozpoczętych inwestycji (więcej o 8,32 p.p. niż kwartał wcześniej), a liczba mieszkań oddanych do użytkowania przez deweloperów stanowiła 66,10% wszystkich ukończonych mieszkań (więcej o 6,14 p.p. w odniesieniu do poprzedniego kwartału).

 

Źródło: Raport Amron Sarfin, III kwartał 2023 r.

Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.