Wyniki działalności sektora deweloperskiego - 2. kwartał 2023 r.

W drugim kwartale bieżącego roku deweloperzy
rozpoczęli budowę 24 540 mieszkań, a więc
o 4,80% więcej niż kwartał wcześniej. Liczba
mieszkań, na budowę których deweloperzy uzyskali
w tym okresie pozwolenie, wyniosła 39 040,
co oznaczało wzrost o 12,84%. Zauważalny
wzrost odnotowano również w kategorii mieszkań
oddanych do użytkowania. W pierwszym kwartale
roku było ich 33 673, a zatem o 9,85% więcej niż
w kwartale poprzednim.
W porównaniu do wyników osiągniętych przez
sektor deweloperski w analogicznym okresie poprzedniego
roku, ponownie zanotowano znaczące
spadki dwóch wskaźników. O 38,48% spadła
liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto,
natomiast liczba mieszkań, na budowę których
deweloperzy uzyskali pozwolenie, była niższa
o 39,92%. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania
wzrosła w tym okresie zaledwie o 1,17%.
W II kwartale 2023 roku liczba pozwoleń na budowę
mieszkań uzyskanych przez deweloperów
stanowiła 65,17% wszystkich pozwoleń na
budowę uzyskanych w sektorze budownictwa
mieszkaniowego (mniej o 1,41 p.p. w stosunku
do poprzedniego kwartału). [...]

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli deweloperzy, stanowiła 52,19% wszystkich rozpoczętych inwestycji (mniej o 8,52 p.p. niż kwartał wcześniej), a liczba mieszkań oddanych do użytkowania przez deweloperów stanowiła 59,58% wszystkich ukończonych mieszkań (mniej o 4,21 p.p. w odniesieniu do poprzedniego kwartału). 


Źródło: Raport Amron-Sarfin 02/2023
Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.