Wpływ programu `Bezpieczny kredyt 2%` na poziom cen ofertowych mieszkań.

Zgodnie z danymi publikowanymi przez portal
zametr.pl, w Warszawie wzrost cen ofertowych
zauważalny był już od grudnia 2022 r. Ceny ofertowe
zaczęły wzrastać jeszcze szybciej od marca
2023 r. i obecnie zarówno na rynku wtórnym,
jak i pierwotnym, osiągają średnią wartość około
16 tys. zł/mkw. W połowie grudnia średnia cena
jednostkowa wynosiła około 14,5 tys. zł/mkw. To
wzrost aż o 10% na przestrzeni jedynie sześciu
miesięcy. Zjawisko potwierdza też analiza liczby
ofert ze zmianą ceny.
Od grudnia 2022 r. spadków cen ofertowych na
portalach ogłoszeniowych jest coraz mniej, przy
jednoczesnym wzroście liczby drożejących ofert.
Do niedawna zauważyć można było znaczną przewagę
ogłoszeń taniejących mieszkań. W zeszłym roku z miesiąca na miesiąc było coraz mniej ofert
ze wzrastającymi cenami. Obecnie zauważyć można
znacznie mniejszą liczbę ogłoszeń ze spadkiem
cen (w lipcu było to jedynie 520 ogłoszeń), a nieco
więcej ogłoszeń ze wzrostem cen niż w ostatnich
miesiącach (481 ogłoszeń w lipcu). Obie wartości są
obecnie na podobnym poziomie. Takiej sytuacji nie
można było doświadczyć ani razu od końca 2021 r. [...]

Ten trend zauważalny jest nie tylko w stolicy. Na rynku krakowskim wpływ ogłoszenia programu `Bezpieczny kredyt 2%` w grudniu 2022 r. odzwierciedlają zarówno zmiany średnich ofertowych
cen mieszkań, jak i liczba ofert ze zmianą ceny. Pół roku temu średnia ofertowa cena mieszkania w Krakowie zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, wynosiła 12,5 tys. zł/mkw. Obecnie
(w lipcu 2023 r.) ceny te wzrosły do 14 tys. zł/mkw. na rynku pierwotnym i 14,5 tys. zł/mkw. na rynku wtórnym. Na portalach ogłoszeniowych od marca 2023 liczba ogłoszeń ze wzrostami cen przewyższa liczbę ogłoszeń ze spadkami cen mieszkań. Znacznie częściej w ostatnich miesiącach mieszkania drożeją, niż tanieją.
Na gdańskim rynku nieruchomości również zauważyć można podobne tendencje, co w Warszawie i Krakowie, choć nieco mniej dynamiczne. Średnia cena ofertowa mieszkań między grudniem
2022 r. a lipcem 2023 r. wzrosła o 8% na rynku pierwotnym i 5% na rynku wtórnym. Tak jak w dwóch największych miastach Polski, w Gdańsku również spada znacznie spadła liczba ofert
z malejącą ceną nieruchomości.

Źródło: Raport Amron-Sarfin 03/2023

Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.