Wpływ na spadek dostępu do mieszkania przykładowej rodziny w II kwartale 2023 r.

Na spadek dostępu do mieszkania takiej
przykładowej rodziny w II kwartale 2023 roku
miały: -- niewielki wzrost średnich cen transakcyjnych
w badanym segmencie lokali mieszkalnych
(o powierzchni użytkowej od 45 do 55 m2)
w miastach objętych monitoringiem w celu
obliczenia IDM M3 (8 największych miast) –
o 0,70% w stosunku do I kwartału 2023 roku;
●● niewielki spadek oprocentowania nowych kredytów
mieszkaniowych – według danych NBP
realne oprocentowanie kredytów udzielonych
w II kwartale 2023 roku wyniosło 8,65%
(w I kwartale 2023 roku oprocentowanie wyniosło
8,82%); ●● spadek średnich dochodów rodziny brutto
o 1,70% w II kwartale 2023 roku w porównaniu
do poprzedniego kwartału;
●● wzrost poziomu kosztów utrzymania, które
dla indeksu wyrażone są jako minimum socjalne
na poziomie poprzedniego kwartału
(liczone wskaźnikiem inflacji kwartał/kwartał
z uwagi na przesunięcie w czasie ogłoszenia
wartości minimum socjalnego przez
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla kolejnego
kwartału) – o 1,90% w odniesieniu do
I kwartału 2023. [...]

Dochód rozporządzalny dla IDM M3 (stanowiący różnicę pomiędzy dochodem dla rodziny i wysokością raty kredytowej albo wartością minimum socjalnego – do wyliczenia Indeksu Dostępności
Mieszkaniowej brana jest kwota niższa) spadł o 1,58%. Po uwzględnieniu wzrostu cen mieszkań, wysokość indeksu dostępności mieszkaniowej w II kwartale 2023 roku nieznacznie spadła,
o 1,23 pkt., tj. do poziomu 137,44 pkt.


Źródło: Raport Amron-Sarfin 02/2023

Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.