Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych - 3. kwartał 2023 r.

Trzeci kwartał 2023 roku przyniósł dalszy wzrost
aktywności inwestorów na rynku mieszkaniowym.
Co prawda w stosunku do notowań z poprzedniego kwartału liczba mieszkań oddanych do użytkowania w III kwartale 2023 r. była niższa o 13,53%
(oddano do użytkowania 49 131 mieszkań), jednak w przypadku pozostałych dwóch wskaźników,
świadczących o bieżącym nastawieniu inwestorów, zanotowano wzrosty: o 13,31% wzrosła
liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto –
w badanym okresie było ich 53 286, a do 62 385
(o 4,01%) wzrosła liczba mieszkań, na budowę
których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
W porównaniu do III kwartału 2022 roku, liczba
mieszkań, których budowę rozpoczęto była wyższa o 18,28%, a liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia
z projektem budowlanym spadła o 4,91%. Liczba
mieszkań oddanych do użytkowania była niższa
niż rok wcześniej o 14,48%.

 

 

Źródło: Raport Amron Sarfin, III kwartał 2023 r.

Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.