Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych - 2. kwartał 2023 r.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące
wyników rynku mieszkaniowego wskazują
na nadal utrzymującą się obniżoną aktywność
inwestorów. W stosunku do notowań z poprzedniego
kwartału, liczba mieszkań oddanych do
użytkowania w II kwartale 2023 r. była wyższa
o 2,09% (oddano do użytkowania 56 514 mieszkań).
O 21,91% wzrosła liczba mieszkań, których
budowę rozpoczęto – w badanym okresie było ich
47 025. Do 59 906 (o 15,27%) wzrosła natomiast
liczba mieszkań, na budowę których wydano
pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem
budowlanym.
W porównaniu do II kwartału 2022 roku,
o 29,20% spadła liczba mieszkań, których budowę
rozpoczęto a liczba mieszkań, na budowę
których wydano pozwolenie lub dokonano
zgłoszenia z projektem budowlanym była
niższa o 35,46%. Liczba mieszkań oddanych
do użytkowania była wyższa o 3,31% niż rok
wcześniej. [...]
Źródło: Raport Amron-Sarfin 02/2023
Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.