Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych - 2. kwartał 2023 r.

Czynne kredyty mieszkaniowe
Według stanu na dzień 30 czerwca bieżącego
roku, liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy
w Polsce osiągnęła poziom 2 302 660 sztuk.
Oznacza to spadek o 1,07%, czyli nominalnie
o 24 959 kredytów, w porównaniu do stanu na
koniec I kwartału br. II kwartał 2023 roku był szóstym
z kolei okresem kurczenia się portfela kredytów
hipotecznych obsługiwanych przez banki. [...]

Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu zaciągniętych  kredytów mieszkaniowych na koniecII kwartału br. wyniósł 478,634 mld zł wobec 485,529 mld zł na koniec poprzedniego kwartału. W okresie od kwietnia do czerwca bieżącego roku zarejestrowano spadek łącznej wartości aktywnych kredytów hipotecznych przeznaczonych na cele mieszkaniowe o 1,42%, czyli o 6,895 mld zł.


Źródło: Raport Amron-Sarfin 02/2023
Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.