Średnie stawki czynszu najmu mieszkań - IV kwartał 2023 r.

W IV kwartale 2023 roku na rynku najmu
mieszkań notowano sezonowy spadek popytu
przy jednoczesnym, umiarkowanym wzroście
oferty mieszkań na wynajem. W rezultacie obserwowano stabilizację stawek czynszów na
rynku najmu mieszkań w największych miastach Polski. Średni czynsz najmu mieszkania
w Warszawie wyniósł 2 248 zł i był niższy od
notowanego kwartał wcześniej o 23 zł (1,01%). Poza Warszawą niewielkie spadki średnich
czynszów zanotowano w Łodzi i Gdańsku – odpowiednio o 0,71% i o 0,84%. Najwyższy wzrost
średniej stawki czynszu odnotowano w Krakowie – o 1,73%. W ujęciu rocznym największą
dynamikę wysokości czynszów zanotowano
w Katowicach – o 8,83% i Krakowie – 4,16%.
Największe spadki zanotowano w Gdańsku
(1,65%) i Łodzi (1,52%).

Źrodło: Raport Amron Sarfin, IV kwartał 2023 r.

Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.