Średnie stawki czynszu najmu mieszkań - 3. kwartał 2023 r.

Trzeci kwartał 2023 roku na rynku najmu przyniósł
tradycyjnie sezonowy wzrost popytu, zgłaszanego
zwłaszcza przez studentów, a także wzrost liczby
ofert mieszkań do wynajęcia. Wrezultacie obserwowaliśmy niewielkie zmiany wysokości czynszów na
większości rynków objętych analizą. Jedynym miastem, w którym zanotowaliśmy spadek wysokości
średniej stawki, była Łódź – o 1,06% (1 307 zł).
W pozostałych miastach notowano w tym okresie wzrosty: w Gdańsku o 2,17% (1 978 zł), w Katowicach o 1,41% (1 221 zł), Poznaniu o 1,30%
(1 486 zł) i w Krakowie o 1,24% (1 796 zł). Wolniej rosły stawki czynszu w Warszawie – o 1,07%
(2 271 zł) i Wrocławiu – o 0,48% (1 871 zł).

 

 

Źródło: Raport Amron Sarfin, III kwartał 2023 r.

Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.