Średnie marże oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych - 2. kwartał 2023 r.

Na koniec II kwartału 2023 r. średnia marża ofertowa
kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys.
zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres
25 lat) wyniosła 1,87%, czyli mniej o 0,14 p.p.
w porównaniu do końca I kwartału bieżącego
roku. W odniesieniu do stanu na koniec analogicznego
okresu 2022 roku, średnia marża kredytu
hipotecznego była niższa również o 0,14 p.p. Średnie oprocentowanie modelowego kredytu
hipotecznego na koniec czerwca 2023 roku
wyniosło 8,77%, czyli o 0,13 p.p. mniej w porównaniu
z końcem poprzedniego kwartału.
W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,
przeciętne oprocentowanie było
niższe o 0,29 p.p. [...]
Źródło: Raport Amron-Sarfin 02/2023
Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.