Średnie ceny transakcyjne mieszkań - IV kwartał 2023 r.

Czwarty kwartał 2023 roku przyniósł kontynuację
wzrostów cen, obserwowanych w poprzednim
kwartale, a wywołanych przede wszystkim obowiązywaniem programu „Bezpieczny kredyt 2%”. Dynamiczny wzrost popytu, w sytuacji stosunkowo wolno rosnącej podaży mieszkań na rynku pierwotnym
i ograniczeniu (a właściwie praktycznym wyczerpaniu) oferty na rynku wtórnym, wywołał dalsze dynamiczne wzrosty cen, zarówno na rynkach największych miast Polski, jak i w mniejszych ośrodkach.
Wśród największych miast najwyższy wzrost średniej
ceny transakcyjnej zanotowano w IV kwartale 2023
roku wPoznaniu – 7,43%. Średnia cena transakcyjna
wyniosła tu 9 303 zł/mkw. Nieco niższe wzrosty cen zanotowano we Wrocławiu (o 6,22%) i Krakowie
(o 6,71%). W Łodzi średnie ceny wzrosły o 5,18%, do
poziomu 7 358 zł/mkw., a w Gdańsku – o 3,88% (do
10 652 zł/mkw.). Średnia cena metra kwadratowego
mieszkania w Warszawie wyniosła 13 252 zł/mkw.
i była wyższa niż kwartał wcześniej o 2,03%.
W relacji do analogicznego okresu 2022 roku,
największe wzrosty przeciętnej ceny mieszkań
zarejestrowano w Krakowie i Wrocławiu – odpowiednio o 21,97% (2 119 zł/mkw.) i 20,94%
(1 831 zł/mkw.). W Warszawie różnica ta wyniosła 18,18% (2 039 zł/mkw.).

Źrodło: Raport Amron Sarfin, IV kwartał 2023 r.

Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.