Średnie ceny transakcyjne mieszkań - 3. kwartał 2023 r.

Trzeci kwartał bieżącego roku przyniósł dynamiczne
wzrosty cen mieszkań we wszystkich badanych lokalizacjach. Podstawowym czynnikiem stymulującym
popyt na mieszkania i wzrosty cen było wejście w życie programu `Bezpieczny kredyt 2%` i znaczna liczba
udzielonych w jego ramach kredytów hipotecznych
w warunkach ograniczonej i malejącej podaży mieszkań. Ze wzrostami cen mieliśmy do czynienia zarówno
na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, przy czym dane
Centrum AMRON wskazują, że dla badanych lokalizacji tempo wzrostu cen na rynku wtórnym było wyższe
od notowanego na rynku pierwotnym. Największy wzrost średniej ceny transakcyjnej
zanotowano w III kwartale 2023 roku w Poznaniu – 9,31%. Średnia cena transakcyjna wyniosła
tu 8 660 zł/mkw. Nieco niższe wzrosty cen zanotowano we Wrocławiu (o 8,89%) i Krakowie
(o 8,14%). Średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Warszawie wyniosła 12 988 zł/mkw.
i była wyższa niż kwartał wcześniej o 7,91%.
W Gdańsku zanotowano wzrost średniej ceny
o 7,89% (do 10 253 zł/mkw.), natomiast najniższą dynamikę cen zanotowano w Łodzi – wzrost
o 4,75%, do 6 995 zł/mkw.

 

Źródło: Raport Amron Sarfin, III kwartał 2023 r.

Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.