Średnia wartość kredytu - 3. kwartał 2023 r.

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego ogółem notowana w III kwartale 2023 roku wyniosła
387 980 zł, czyli wzrosła o 21 841 zł (5,97%) w porównaniu z wartością z poprzedniego kwartału.
Przeciętna wartość kredytu walutowego wzrosła
o 31 441 zł, czyli o 11,36%, i wyniosła 308 167 zł,
natomiast średnia kwota kredytu mieszkaniowego
udzielonego w złotówkach wyniosła 388 679 zł, co
oznaczało wzrost o 20 748 zł (5,64%) w stosunku do
wartości zanotowanej w II kwartale bieżącego roku.
W odniesieniu do III kwartału 2022 roku, przeciętna wartość nowego kredytu mieszkaniowego udzielonego w rodzimej walucie była wyższa
o 17,82% (nominalnie o 58 794 zł), a średnia wartość kredytu denominowanego w obcych walutach była niższa o 3,00% (czyli o 9 518 zł). Średnia
wartość kredytu hipotecznego ogółem udzielonego w badanym kwartale była wyższa o 17,72%,
czyli nominalnie o 58 411 zł.

 

Źrodło: Raport Amron Sarfin, III kwartał 2023 r.

 
Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.