Średnia wartość kredytu - 2. kwartał 2023 r.

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego ogółem
notowana w II kwartale 2023 roku wyniosła
366 139 zł, czyli wzrosła o 26 706 zł (7,87%) w porównaniu
z wartością z poprzedniego kwartału.
Przeciętna wartość kredytu walutowego spadła
o 18 215 zł, czyli o 6,18%, i wyniosła 276 726 zł,
natomiast średnia kwota kredytu mieszkaniowego
udzielonego w złotówkach wyniosła 367 931 zł, co
oznaczało wzrost o 27 613 zł (8,11%) w stosunku do
wartości zanotowanej w I kwartale bieżącego roku.
W odniesieniu do II kwartału 2022 roku, przeciętna
wartość nowego kredytu mieszkaniowego
udzielonego w rodzimej walucie była wyższa
o 4,95% (nominalnie o 17 351 zł), a średnia wartość
kredytu denominowanego w obcych walutach
była niższa o 13,48% (czyli o 43 105 zł).
Średnia wartość kredytu hipotecznego ogółem
udzielonego w badanym kwartale była wyższa
o 4,57%, czyli nominalnie o 16 016 zł.[...]

W porównaniu do notowań z poprzedniego kwartału, II kwartał bieżącego roku przyniósł wzrosty udziałów kredytów o wartości powyżej 300 tys. zł. Najwyższy wzrost zanotowano dla kategorii kredytów o wartości między 500 tys. i 1 mln zł – 3,53 p.p. Spadły natomiast udziały wszystkich pozostałych kategorii kredytów. Najgłębszy spadek zanotowano w przypadku kredytów na kwoty od
100 do 200 tys. zł – o 4,09 p.p. W porównaniu do II kwartału 2022 roku, w strukturze nowo udzielonych kredytów zaszły nieznaczne zmiany. O 2,16 p.p. wzrosły udziały kategorii kredytów o kwocie między 500 tys. i 1 mln zł. Największy spadek zanotowano w przypadku udziału kredytów od 300 do 400 tys. zł (o 1,20 p.p.).Źródło: Raport Amron-Sarfin 02/2023
Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.