Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w III kwartale 2023 roku:

● wejście w życie rządowego programu `Bezpieczny kredyt 2%;
● obniżenie przez RPP na posiedzeniu 7 września br. stóp procentowych NBP ( Stopa referencyjna została obniżona z poziomu 6,75% do
6,00%);
● spadający poziom inflacji – w III kwartale
2023 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS wyniósł 99,7 w odniesieniu
do II kwartału bieżącego roku;
● wzrost PKB – w trzecim kwartale 2023 PKB
(niewyrównany sezonowo) zwiększył się realnie o 0,4% r/r.;
● wyraźny wzrost poziomu aktywności sektora
deweloperskiego;
● nieznaczne spadki cen materiałów budowlanych: ceny we wrześniu 2023 r., były niższe w stosunku do notowanych we wrześniu
2022 r. średnio o 0,6%. [...]

W okresie 9 miesięcy bieżącego roku tempo wzrostu cen wyniosło 6% (r/r). Wzrost cen odnotowano w 17 grupach towarowych (dane PSB Handel S.A.).

Źrodło: Raport Amron Sarfin, III kwartał 2023 r.

Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.