Kredyty o okresowo stałej stopie procentowej - 2. kwartał 2023 r.

W okresie od kwietnia do czerwca 2023 roku
banki udzieliły 24 072 kredytów na stałą stopę
procentową (łącznie, tj. zarówno nowo zawartych,
jak i aneksowanych umów o kredyt). Liczba nowo
podpisanych umów kredytowych o okresowo
stałym oprocentowaniu wyniosła w tym okresie
19 560, co stanowiło 63,51% łącznej liczby nowo
udzielonych kredytów hipotecznych. Wobec odsetka
notowanego w poprzednim kwartale oznaczało
to wzrost o 9,25 p.p.
Łączna wartość kredytów o okresowo stałym
oprocentowaniu udzielonych w II kwartale
2023 roku wyniosła 7,094 mld zł. Wartość nowych
kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu
wyniosła 7,034 mld zł, co stanowiło 62,24%
łącznej kwoty nowo udzielonych kredytów hipotecznych.
Odsetek ten był wyższy od notowanego
kwartał wcześniej o 9,91 p.p. [...]
Źródło: Raport Amron-Sarfin 02/2023
Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.