Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3 - 3. kwartał 2023 r.

Prezentowany w Raporcie AMRON-SARFiN syntetyczny miernik dostępności mieszkań w Polsce – Indeks Dostępności Mieszkaniowej (IDM)
M3 pokazuje kwartalne zmiany w dostępności
mieszkania dla przykładowej rodziny składającej
się z dwóch pracujących osób i dziecka starszego. Wpływ na spadek dostępu do mieszkania takiej przykładowej rodziny w II kwartale 2023 roku
miały:
● wzrost średnich cen transakcyjnych wbadanym
segmencie lokali mieszkalnych (o powierzchni
użytkowej od 45 do 55 mkw.) w miastach objętych monitoringiem w celu obliczenia IDM M3
(8 największych miast) – o 7,79% w stosunku
do II kwartału 2023 roku;
● niewielki spadek oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych – według danych NBP
realne oprocentowanie kredytów udzielonych
w III kwartale 2023 roku wyniosło 8,08%
(w II kwartale 2023 roku oprocentowanie wyniosło 8,65%); [...]

● spadek średnich dochodów rodziny brutto o 2,70% w III kwartale 2023 roku w porównaniu do poprzedniego kwartału;

● nieznaczny spadek kosztów utrzymania, które dla indeksu wyrażone są jako minimum socjalne na poziomie poprzedniego kwartału (liczone wskaźnikiem inflacji kwartał/kwartał z uwagi na przesunięcie w czasie ogłoszenia wartości minimum socjalnego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla kolejnego kwartału) – o 0,30% w odniesieniu do II kwartału 2023. Dochód rozporządzalny dla IDM M3 (stanowiący różnicę pomiędzy dochodem dla rodziny i wysokością raty kredytowej albo wartością minimum socjalnego – do wyliczenia Indeksu Dostępności Mieszkaniowej brana jest kwota niższa) wzrósł o 2,52%. Po uwzględnieniu wzrostu cen mieszkań, wysokość indeksu dostępności mieszkaniowej w III kwartale 2023 roku spadł o 6,72 pkt., tj. do poziomu 130,72 pkt.

 

Źródło: Raport Amron Sarfin, III kwartał 2023 r.

 
Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.