Bezpieczny kredyt 2% - stan III kwartał 2023 r.

Wzrost udziału kredytów o okresowo stałej stopie jest również efektem uruchomionego w lipcu
br. programu `Bezpieczny Kredyt 2%`. W ramach
tego programu udzielane są wyłącznie kredyty
o stałej stopie na okres pierwszych 10 lat spłaty
kredytu, jednak wysokość oprocentowania może
ulec zmianie po upływie pierwszych 5 lat spłaty.
W pierwszych trzech miesiącach, a dosłownie
wręcz w pierwszych dniach funkcjonowania programu banki zostały zasypane wnioskami kredytowymi. W sumie w III kwartale br. w ramach
programu `Bezpieczny Kredyt 2%` do banków
wpłynęło 50 138 wniosków kredytowych, z których do końca trzeciego kwartału pozytywnie
rozpatrzono 14 667, co stanowi równe 40% łącznej liczby udzielonych w tym kwartale kredytów
mieszkaniowych. Trudno się dziwić tak wysokiej
popularności przedwyborczego programu mieszkaniowego, w którym budżet pokrywa około 70%
kosztów odsetek. Przy obecnym poziomie stóp
procentowych kredytów mieszkaniowych beneficjent programu, który sięgnie po kredyt w wysokości 600 tys. złotych, może liczyć na dopłatę
z budżetu państwa w wysokości ponad 30 tys. złotych tylko w pierwszym roku. A dopłaty przysługują przez pierwszych 10 lat spłaty kredytu. Pod
znakiem tego programu przebiegał będzie również
IV kwartał br. Pod znakiem zapytania staje natomiast los programu w roku 2024 i kolejnych, ze
względu na przewidziane środki budżetowe na
dopłaty. Liczba zgłoszonych wniosków, z których
kolejne będą rozpatrywane w kolejnych miesiącach, skonsumuje środki przewidziane w budżecie nie tylko na ten rok, lecz również na rok 2024. [...]

Czy będziemy świadkami powtórki z roku 2017, gdy w związku z wykorzystaniem 95% środków budżetowych przewidzianych na rok 2017 na obsługę programu `Mieszkanie dla Młodych`, Bank Gospodarstwa Krajowego z dniem 01 lutego 2017 wstrzymał przyjmowanie wniosków?

 

Źródło: Raport Amron Sarfin, III kwartał 2023 r.

Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.